Ελαιοχρωματιστής ή Μπογιατζής: Ποια λέξη είναι κατάλληλη για την αναζήτηση μας;