Ελαιοχρωματισμοί: Στην Αθήνα οι Ελαιοχρωματισμοί Σπιτιών είναι πιο οικονομικοί από την επαρχία.